Povinná výbava jízdního kola

Povinná výbava kola
Jízdní kola musí být ze zákona vybavena:

 • 1 - dvěma na sobě nezávislými brzdami; jízdní kola pro děti předškolního věku vybavená volnoběžkovým nábojem s protišlapací brzdou nemusí být vybavena přední brzdou.
 • 4 - přední odrazkou bílé barvy.
 • 7 - zadní odrazkou červené barvy nebo touto odrazkou v kombinaci se zadní červenou svítilnou.
 • 9 - odrazkami oranžové barvy na obou stranách pedálů – lze nahradit odrazovými materiály na obuvi nebo v její blízkosti.
 • 10 - nejméně jednou boční odrazkou oranžové barvy na paprscích předního nebo zadního kola.

Jízdní kola pro jízdu za snížené viditelnosti (šero, tma, mlha,...) musí být navíc vybavena:

 • 3 - světlometem svítícím dopředu bílým světlem; je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena může být světlomet nahrazen svítilnou bílé barvy s přerušovaným světlem.
 • 5 - zdrojem elektrického proudu.
 • 6 - zadní svítilnou červené barvy nebo kombinací této svítilny se zadní odrazkou červené barvy.

Nepovinná a doporučená výbava:

 • 2 - jasně znějící zvonek
 • 8 - účinné blatníky
 • 11 - účinný kryt řetězu